BLACK FRIDAY ZĽAVY 24/11 - 28/11

Reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Reklamačné oddelenie: p. Pavol Adamčík, e-mail: info@dizajnove.sk; tel.č: +421 940 50 99 88 

Spôsob nahlásenia reklamácie: mailom s uvedeim číšla objednavky (resp. čísla faktúry) s priloženou fotodokumentáciu a popisom vady. tovar nie je nutné nosiť osobne na predajňu. 

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. 

3. Záručné podmienky

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky a to najneskôr do 7 dní. Pri prevzatí zásielky akékoľvek poškodenie obalu je kupujúci povinný zaznačiť kuriérovi do preberacieho protokolu.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve...

5. Spotrebný materiál

Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.

6. Záručný servis

Na tovar predávaný s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnávania.