Náš SHOWROOM nájdete na novej adrese - Trnavská cesta 67, Bratislava

Reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Reklamačné oddelenie e-mail: info@dizajnove.sk; tel.č: +421 940 50 99 88 

Spôsob nahlásenia reklamácie: mailom s uvedeim číšla objednavky (resp. čísla faktúry) s priloženou fotodokumentáciu a popisom vady. Tovar nie je nutné nosiť osobne na predajňu ani posielať do skladu ak to nevyžaduje povaha tovaru a reklamáciu je možné zaevidovat aj na diaľku formou emailu (s priloženou fotofrafiou, video a popisom vady).

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov pre fyzické osoby a 12 mesiacov pre právnické osoby. 

3. Záručné podmienky

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky a to najneskôr do 7 dní. Pri prevzatí zásielky akékoľvek poškodenie obalu je kupujúci povinný zaznačiť kuriérovi do preberacieho protokolu.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve...

5. Spotrebný materiál

Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.

6. Záručný servis

Na tovar predávaný s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru. Lehota vybavenia reklamácia sa môže predĺžiť na 31 dní a viac po predošlej dohode obchod strán.

Produkt bol pridaný do zoznamu želaní
Produkt bol pridaný do porovnávania.